Marcin

KIERWIŃSKI

MOJE PRIORYTETY

Moi Drodzy!

Szanowni Państwo,

  • od 13 lat jestem Posłem na Sejm RP. Wcześniej swoje doświadczenie
    zdobywałem w Radzie m.st. Warszawy oraz w samorządzie Województwa Mazowieckiego, jako wicemarszałek odpowiedzialny za fundusze unijne.
    W Rządzie Donalda
    Tuska byłem Ministrem Spraw
    Wewnętrznych i Administracji.

Marsz Miliona Serc był naszym
wspólnym sukcesem!

Prywatnie jestem ojcem trójki małych dzieci oraz szczęśliwym mężem.
Rozumiem, jak ogromny wpływ na przyszłość i bezpieczeństwo naszych
rodzin oraz kolejnych pokoleń, ma obecność Polski w UE. Dlatego zależy
mi na tym, aby nasza pozycja w Europie była silna oraz stabilna.
Właśnie z tego powodu kandyduje do Parlamentu Europejskiego.

To rodzina jest dla mnie
drogowskazem przy podejmowaniu
najważniejszych decyzji.

Wierzę w silną i zjednoczoną Europę, w której Polska odgrywa kluczową rolę, będąc jednym z największych państw członkowskich Unii Europejskiej. My, Polacy, mamy możliwość wpływania na decyzje podejmowane na szczeblu
europejskim, zgodne z naszymi
interesami, wspierające rozwój naszej Ojczyzny i zapewniające jej
bezpieczeństwo.

BEZPIECZEŃSTWO

Bezpieczne granice: Pozyskamy finanse i wsparcie
techniczne przysługujące państwom członkowskim
Unii Europejskiej na budowę infrastruktury
wykorzystującej nowoczesne technologie do
zabezpieczenia granic. Dzięki temu skuteczniej
stawimy czoła wyzwaniom związanym z kontrolą
migracji, przemytem ludzi i terroryzmem.

Powstrzymanie wpływu Rosji na Unię Europejską:
Propaganda rosyjska jest w stanie osłabić
integralność UE, co w konsekwencji może znacząco
wpłynąć na bezpieczeństwo mieszkańców Europy.
Podejmę działania na rzecz wyeliminowania
rosyjskich wpływów, poprzez zaproponowanie
szeregu rozwiązań do walki z agentami wpływów.

ROZWÓJ

Bezpieczeństwo energetyczne: Energia jądrowa jest
jednym z najbardziej efektywnych i niezawodnych
źródeł energii. Połączenie energii jądrowej
z odnawialnymi źródłami energii pozwoli ograniczyć
emisję gazów cieplarnianych oraz zapewnić kolejnym
pokoleniom niezależność i bezpieczeństwo
energetyczne. Pozyskam wsparcie dla takich
inwestycji.

Rozwój miast: Unia Europejska to szereg możliwości
w postaci dofinansowań do rozwoju infrastruktury
miejskiej. Pozyskamy środki na rozbudowę m.in.
warszawskiego metra o kolejne linie, kolei,
modernizację polskich szkół i innych obiektów
użyteczności publicznej.

RODZINA

Finansowanie In Vitro: Program finansowania In Vitro
jest kluczowym wsparciem, które powinno być
dostępne dla wszystkich. To duży wydatek dla
budżetu państwa, ale na tyle ważny, że warto dla
jego realizacji sięgnąć po środki unijne. Będę starał
się o to, aby UE pokryła całe zapotrzebowanie na
pomoc rodzinom borykającym się z niepłodnością.

Wsparcie dla rodzin osób z niepełnosprawnościami:
Godne warunki do życia to podstawowe prawo
każdego obywatela. Potrzebne jest dofinansowanie
dla osób, które poświęciły swoje życie opiece nad
najbliższymi, a także rozwój nowoczesnych ośrodków
wsparcia i rehabilitacji.

KONTAKT

Adresy biur:

Biuro Poselskie Marcina Kierwińskiego
ul. Bracka 5 lok. 9, 00-501 Warszawa
tel. 502 447 451, 502 447 453

Filie Biura Poselskiego M. Kierwińskiego:

ul. Okrzei 19,
96-300 Żyrardów

ul. Płońska 21,
06-400 Ciechanów

ul. Małachowskiego 4B,
09-400 Płock

ul. Ciechanowska 3,
06-300 Przasnysz

ul. Świętokrzyska 2,
09-200 Sierpc

Adres email: biuro@kierwinski.pl